سه تار من............

تعرفه تبلیغات در سایت
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند                           بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست                      طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند بلبلی در سینه مینالد هنوزم کاین چمن                      با خزان هم آشتی و گل فشانی میکند ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز                      چشم پروین همچنان چشمک پرانی میکند نای ما خاموش ولی این زهره ی شیطان هنوز                      با همان شور و نوا دارد شبانی میکند گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان                      با همین نخوت که دارد آسمانی میکند سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز                      در درونم زنده است و زندگانی میکند با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من                      خاطرم با خاطرات خود تبانی میکند بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی                      چون بهاران میرسد با من خزانی میکند طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند                      آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان                      دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید                      ور نه قاضی در قضا نامهربانی میکند  برچسب‌ها: شهریار, پیرم وگاهی دلم یاد نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۶ساعت 10:44 توسط حامد|
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام نازم بکش که ناز رقیبان کشیده ام              شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر            پاداش ذلتی که به زندان کشیده ام                    از اشک شوق نیز دو چشمم معاف دار                    کز این دو چشم اب فراوان کشیده ام                              جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار                               آخر غمت به دوش دل جان کشیده ام                                             دیگر گذشت از سر و سامان من مپرس                                              من بی تو دست از این سروسامان کشیده ام                                    تنها نه حسرتم غم هجران یار بود                                    از روزگار سفله دو چندان کشیده ام                         بس در خیال هدیه فرستاده ام به تو                         بی خوان و خانه حسرت مهمان کشیده ام                دور از تو ماه من همه غم ها به یک طرف                وین یک طرف که غم دونان کشیده ام         ای تا سحر به علت دندان نخفته شب        با من بگوی قصه که دندان کشیده ام  از سر کشی طبع بلند است شهریار  پای قناعتی که به دامان کشیده ام برچسب‌ها: غم هجران, شهریار نوشته شده در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۶ساعت 12:22 توسط حامد| |
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
گر مرا ترک کنی من زغمت می سوزم آسمان را به زمین جان خودت می دوزم     گرمراترک کنی ترک نفس خواهم کرد      بی وجود تو بدان خانه قفس خواهم کرد          بی تو یک لحظه رمق دردل و درجانم نیست           بیقرارم نکنی طاقت هجرانم نیست                بی تو با قافله ی غصه و غمها چه کنم                 تار و پودم تو بگو با دل تنها چه کنم                     شده ام مرثیه خوان دل سودا زده ام                     از بد حادثه دلبسته و شیدا شده ام                           این دل پر ز ترک اینهمه غم لایق نیست                            دله چون سنگ تو را جز دله من عاشق نیست.. برچسب‌ها: شهریار, غم, ترک عشق نوشته شده در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۶ساعت 12:45 توسط حامد| |
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
آمدی درخواب من دیشب چه کاری داشتی ای عجب از این طرفها هم گذاری داشتی   راه را گم کرده بودی نیمه شب شاید عزیز یا که شاید با دل تنگم قراری داشتی   مهربانی هم بلد بودی عجب نامهربان بعد عمری یادت افتاده که یاری داشتی   سر به زیرانداختی و گفتی آهسته سلام لب فروبستی نگاه شرمساری داشتی   خواستم چیزی بگویم گریه بغضم را شکست نه نگفتم سالها چشم انتظاری داشتی   با نوازش می کشیدی آه و می گفتی ببخش سربه دوشم هق هق بی اختیاری داشتی   وقت رفتن بغض کردی خیره ماندی سوی من شاید از دیوانه ی خود انتظاری داشتی   صبح بوی گل تمام خانه را پر کرده بود کاش می شد باز در خوابم گذاری داشتی   عشق یعنی بی گلایه لب فرو بستن، سکوت دلخوش از اینکه شبی با او قراری داشتی..... برچسب‌ها: آمدی درخواب من دیشب چه کاری داشتی نوشته شده در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۶ساعت 12:58 توسط حامد| |
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
جاده ی موفقیت سر راست نیست پیچی وجود دارد به نام شکست دور برگردانی به نام سردر گمی سرعت گیر هایی بنام دوستان چراغ قرمز هایی بنام دشمنان چراغ احتیاط هایی بنام خانواده تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید موتوری به نام استقامت و راننده ای بنام خدا به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . . برچسب‌ها: موفقیت نوشته شده در شنبه سی ام دی ۱۳۹۶ساعت 10:47 توسط حامد| |
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :

سلامــــــــ ای غروب غریبانه عشــــــــق دل نوشته های یک عاشق تو مال کی بودی؟؟؟؟؟ نوشته شده در شنبه سی ام دی ۱۳۹۶ساعت 11:8 توسط حامد| |

image


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :

سلامــــــــ ای غروب غریبانه عشــــــــق دل نوشته های یک عاشق تو نباشی دل من میمیره......... نوشته شده در شنبه سی ام دی ۱۳۹۶ساعت 11:9 توسط حامد| |

image


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0____*-:¦:-*____0♥00000000♥0______*-:¦:-*_____0♥000♥0_________*-:¦:-*____0♥0______________,*-:¦:-*_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0____*-:¦:-*____0♥00000000♥0______*-:¦:-*_____0♥000♥0_________*-:¦:-*____0♥0______________,*-:¦:-*_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0____*-:¦:-*____0♥00000000♥0______*-:¦:-*_____0♥000♥0_________*-:¦:-*____0♥0______________,*-:¦:-*_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0____*-:¦:-*____0♥00000000♥0______*-:¦:-*_____0♥000♥0_________*-:¦:-*____0♥0______________,*-:¦:-*_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :
_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0____*-:¦:-*____0♥00000000♥0______*-:¦:-*_____0♥000♥0_________*-:¦:-*____0♥0______________,*-:¦:-*_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0____*-:¦:-*____0♥00000000♥0______*-:¦:-*_____0♥000♥0_________*-:¦:-*____0♥0______________,*-:¦:-*_______________,*-:¦:-*___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*___0♥00000000♥0,*-:¦:-*_____0♥000♥0,*-:¦:-*_______0♥0,*-:¦:-*_____0,*-:¦:-*____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0__*-:¦:
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 1:16
برچسب‌ها :